Marine Alutech Oy Ab perustamassa Pohjoismaiden suurimpia venetelakoita Hankoon

Marine Alutech Oy Ab ja raaseporilainen veneyritys Nylunds Boathouse Ab toteuttavat yhteistyössä kasvusuunnitelmiaan tukevan investoinnin ostamalla SSAB:n kiinteistöt Hangon Lappohjassa.

Hankittavat kiinteistöt sopivat erinomaisesti Marine Alutech konsernin tulevaisuuden tarpeisiin. Erityisesti kiinteistön ainutlaatuisuus sijaintinsa puolesta Suomenlahden rannalla paikassa, jossa on pitkä avovesikausi ja oma syväsatama, tarjoaa yrityksille kasvumahdollisuuksia mm. huolto- ja talvisäilytystoiminnassa. Alueelle tuleva rautatieyhteys on nähty myös mahdollisuutena yhteistyökumppaneitten ja alueen jatkossa tulevien vuokralaisten toiminnan tukemiseen. Hankinta on toteutettu Marine Alutech Oy Ab:n ja Nylunds Boathouse Ab:n omistaman yhteisyrityksen Port of Lappvik Ab toimesta.

Kiinteistön tiedot:

- Kiinteistön pinta-ala               n. 18 ha

- Hallien pinta-ala                      n 33.000 m2

- Satamalaituri                           200 m

Omistajayritysten toimintojen lisäksi alueelle pyritään löytämään yhteistyökumppaneita ja vuokralaisia, jotka sopivat ja sitoutuvat tämän merellisen kokonaisuuden jatkokehittämiseen. Alustavia keskusteluita satama-alueen sekä hallitilojen vuokraamisesta yhteistyökumppaniverkostolle on jo käynnistetty kiinteistön siirryttyä uusille omistajille. Toimintojen kehittämisen yhteydessä alueelle syntyy lähivuosina yli 100 työpaikkaa.

 

Marine Alutech Oy Ab on suomalainen perheyritys, joka suunnittelee, valmistaa ja huoltaa pääosin viranomaiskäyttöön soveltuvia työveneitä vuodesta 1985 alkaen. Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Salon Teijossa. Marine Alutech Service Oy on Marine Alutech:n tytäryhtiö, jonka toiminta keskittyy työveneitten huoltoon, korjaukseen sekä varaosatukeen Suomessa ja emoyhtiön markkina-alueilla.

Liitteet