Patrian tuotantoverkosto kasvaa

Patrian vahva osaaminen ja kokemus valmistukseen vaadittavan teknologian siirrosta tukee ajoneuvojen paikallisvalmistusta Latviassa. Paikallinen ajoneuvojen valmistus on osa Patrian liiketoimintamallia ja yrityksellä on paljon tietoa sekä kokemusta valmistukseen vaadittavasta teknologian siirrosta. Tavoitteena on luoda kustannustehokas toimitusketju, joka yleensä vaatii paikallista tuotantoa ja paikallisten toimittajaverkostojen käyttöä. Tällä hetkellä tämä Patrian käyttämä toimintamalli etenee ja kasvaa suunnitellusti Latvian ja Suomen yhteisessä 6x6-ajoneuvohankkeessa.

Patrian Hämeenlinnan tuotantotiloissa on aloitettu SIA SFM Latvia -yrityksen kahden hitsaajan koulutus. Koulutuksen jälkeen hitsaajat palaavat Latviaan ja osallistuvat tulevaisuudessa ajoneuvojen varsinaiseen tuotantoprosessiin SFM Latviassa toimien kouluttajina ja esimiehinä muille ajoneuvon paikallisvalmistukseen osallistuville työntekijöille. Tällä hetkellä on suunnitelmissa, että SFM Latvia tulee tuottamaan tiettyjä panssaroitujen ajoneuvojen osia, kuten esimerkiksi alustan osia ja luukkuja.

Olemme tehneet kotitehtävämme ja saaneet vaaditut luvat osallistua Patrian paikallisvalmistusverkostoon. Meiltä löytyy jo entuudestaan tarvittava infrastruktuuri, joten lisäinvestointeja ei ole tarvinnut tehdä. Patria 6x6 panssaroidun ajoneuvon tuotantovaiheen alkaessa meidän on kuitenkin etsittävä lisää osaavia työntekijöitä jatkamaan yrityksen muita, jo olemassa olevia hankkeita. Käytettävissä materiaaleissa ja tuotespesifikaatioissa on huomattavia eroja, joten niissä on oltava erityinen sertifikaatti. Haluamme hankkia suomalaisilta yhteistyökumppaneiltamme tarvittavat tiedot ja taidot, jotka ovat meille uusia, sillä uskomme sen lisäävän arvoa tätä tuotantoprosessia ajatellen. Näemme, että yrityksemme tulee hyötymään tästä klusterista pitkällä aikavälillä”, kertoo Nauris Jansons, FMS Latvian toimitusjohtaja.

Patrian tuotantoverkoston kehittäminen liittyy yhteiseen 6x6-ajoneuvohankkeeseen, jossa Latvian ja Suomen puolustusministerit allekirjoittivat teknisen sopimuksen yhteisen tutkimus- ja kehitysohjelman käynnistämisestä liittyen maiden yhteiseen maavoimien liikkuvuutta parantavaan kehityshankkeeseen. Kehityshankkeen tavoitteena on kehittää uusi panssaroitu ajoneuvojärjestelmä, joka perustuu suomalaisen Patrian valmistamiin 6x6 panssaroituihin ajoneuvoihin. 

Latvian puolustusministeriön mukaan on tärkeää, että latvialaiset yritykset osallistuvat tiettyyn osaan tuotannosta, mikä lisää puolustusmateriaalien toimitusvarmuutta ja luo edellytykset kansallisen puolustusteollisuuden kehitykselle.

 

Lisätietoja:

Jussi Järvinen, liiketoimintajohtaja, Land, Patria, jussi.jarvinen@patriagroup.com

 

Nauris Jansons, toimitusjohtaja SIA SFM Latvia, nauris@sfm.lv