PIA:n hallituksen varapuheenjohtajalle merkittävä toimi ASD:n työryhmässä

PIA:n hallituksen varapuheenjohtaja, Kristian Tornivaara, on nimetty Euroopan kattojärjestömme, ASD:n Supply-Chain/SME Commissionin varapuheenjohtajaksi vuosille 2021 - 2022. Kyseessä on merkittävin positio, joka PIA:n edustajalla on ASD työryhmissä koskaan ollut. 

Supply-Chain/SME Commission keskittyy nimensä mukaisesti tuotantoketjujen sekä PK-yritysten toimintaympäristöön sekä niitä koskevien kysymysten nostamiseen keskeisemälle sijalle ASD:n ja EU Komission agendalla. "Pidän tehtävää erittäin merkittävänä ja haluan kehittää PK-yritysten painoarvoa ASD:n toiminnassa", toteaa Kristian. "Tavoitteenani on, että kaikki Supply-Chain/SME Commission olisi keskeisellä sijalla keskusteluissa eurooppalaisesta puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuudesta", hän jatkaa. 

PIA toimii erittäin läheisessä yhteistyössä muiden pohjoismaisten puolustusteollisuusyhdistysten kanssa. Esitys Kristianin nimityksestä oli yhteispohjoismainen ja hän edustaa ASD:n työryhmässä siten kaikkien pohjoismaiden yhdistyksiä. 

Kristian on DA-Groupin puolustus-, ilmailu- ja avaruustoimialaoista vastaava johtaja.  Hän on toiminut PIA:n hallituksessa neljä vuotta ja ollut mm. Teknologia- sekä Merivoimaryhmien puheenjohtaja. Hän on toiminut PIA:n hallituksen varapuheenjohtajana vuoden 2020 alusta. 

PIA:n toimisto ja hallitus onnittelevat Kristiania lämpimästi nimityksen johdosta!

ASD on eurooppalaisen puolustus-ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuuden etujärjestö. Sen päätehtävänä on vaikuttaa Euroopan Unionin eri toimielimiin, jotta toimintaympäristö Euroopassa olisi alan yrityksille suotuisa. ASD:n jäsenistö kattaa noin 3000 eurooppalaista yritystä, jotka yhteensä työllistävät 870 000 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 250 miljardia euroa vuosittain. PIA on ASD:n yhdistysjäsen ja Patria on ASD:n yritysjäsen sekä Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko ASD:n hallituksen jäsen.  Lisätietoja: www.asd-europe.org