Redstone AERO Oy:n sekä PIA:n mediatiedote

MEDIATIEDOTE 24.5.2022

 

Redstone AERO Oy koordinoi Suomeen perustettavan tulevaisuuden ilmaliikenteen tutkimuskeskuksen ja innovaatioklusterin rakentamista

 

Suomeen rakentuu ainutlaatuinen tulevaisuuden ilmaliikenteen tutkimuskeskus ja innovaatioklusteri- LIFT Future Aerospace Center.

 

Redstone AERO Oy vastaa tutkimuskeskusinfrastruktuurin toteuttamisesta, joka sisältyy valtion eduskunnan päätöksellä myöntämää 2,5 miljoonan euron investointitukeen. Valtiontuen hallinnoimisesta vastaa Kymenlaakson liitto, joka on hyväksynyt Redstone AERO Oy:n esittämän investointisuunnitelman huhtikuun lopussa 2022. Investoinnit mahdollistavat Helsinki-East Aerodromen saattamiseen digitaalista lentokenttäkonseptia, testitoimintaa, ja ammattitoimintaa vastaavalle tasolle.

 

”Valtion taloudellinen tuki on yhtiölle merkittävä, mutta symbolisesti sitäkin tärkeämpi. On hienoa, että Suomi haluaa satsata Helsinki-East Aerodromeen jossa uusia teknologioita voidaan testata ja kehittää kaupallisiin tarpeisiin. Ilmailusektorilla on menossa valtava murros digitalisaation, energiavallankumouksen ja ilmastonmuutoksen myötä. Se avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tutkimus- ja tuotekehitystarpeita suomalaisille yrityksille,” toteaa toimitusjohtaja Jouni Eho Redstone AERO Oy:sta.

 

LIFT Future Aerospace Center toiminta on käynnistynyt ja ensimmäisiä testaus- ja tuotekehitysprojekteja on suunniteltu jo kesälle 2022. ”Kumppaniverkostomme kasvaa päivittäin. Erityisen ilahduttavaa on, että PK-yritykset, joilla on vientimarkkinoita ovat osoittaneet kiinnostuksena LIFT Future Aerospace Centeriin,” toteaa Jouni Eho.

 

Muuttunut turvallisuustilanne lisää kysyntää erityisesti miehittämättömien järjestelmien osalta

 

Tulevaisuuden ilmaliikenteen ratkaisuiden kysyntää kasvattaa myös muuttunut turvallisuustilanne Euroopassa. Turvallisuusviranomaisten kiinnostus erityisesti miehittämättömiin järjestelmiin on kasvamaan päin. Redstone AERO Oy ja Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry ovatkin järjestämässä syyskuun 1.päivä järjestettävässä Tech Runway seminaarissa oman roundtable-keskustelun, jossa teollisuus ja viranomaiset pääsevät tunnistamaan yhteistyömahdollisuuksia. ”Teollisuuden ja viranomaisten tiiviimmälle vuoropuhelulle on tarvetta. Haluamme Redstone AERO Oy:n kanssa omalta osaltamme tukea tämän vuoropuhelun kehittämistä sekä yhdessä tekemistä ja sitä kautta uuden liiketoiminnan syntymistä Suomeen ja vientimarkkinoille,” toteaa pääsihteeri Tuija Karanko, PIA ry:stä. 

 

Lue lisää Tech Runway tapahtumasta seuraavasta blogista:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6934769239253762048?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A%28urn%3Ali%3AugcPost%3A6934769239253762048%2CFEED_DETAIL%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse%29

 

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jouni Eho, jouni.eho@redstone.aero (044 767 6674), www.redstone.aero

Pääsihteeri Tuija Karanko, tuija.karanko@teknologiateollisuus.fi (040 559 8986), www.afda.fi