Väistö Group Oy on jatkossa Temet Group Oy - Väistö Group Oy announces name change to Temet Group Oy

Temet logo

Väistö Group ja sen tytäryhtiöt yhdistyvät laajasti tunnettuun TEMET-brändiin, joka on jo lähes 70 vuoden ajan turvannut ihmishenkiä ja kriittistä infrastruktuuria tarjoamalla suojaratkaisuja maailmanlaajuisesti.

[Helsinki, 28.1.2021] - Siviiliväestönsuojateollisuuden johtava konserni - Väistö Group - ilmoitti tänään muuttaneensa nimekseen Temet Group Oy. Osana konsernin uudelleenjärjestelyä tehtävä ryhmän brändin yhtenäistäminen on ensimmäinen monista tulossa olevista muutoksista. Uusi nimi heijastaa käynnissä olevia muutoksia yrityksen palatessa takaisin päätehtäväänsä – turvaamaan ihmishenkiä toimialan tehokkaimmilla ja innovatiivisimmilla paine- ja CBRN-suojausratkaisuilla.

Nimimuutos vaikuttaa konsernin tytäryhtiöihin, joiden uudet nimet valitun linjan mukaisesti ovat:

-     Temet International Oy Ltd.       (aiemmin: Temet Oy),

-     Temet Finland Oy                      (aiemmin: Suoja Expert Oy),

-     Temet Construction Oy              (aiemmin: Figere Oy)

“Minulle oli alusta alkaen selvää, että TEMET on tuleva brändimme”, kertoi Marko Häkkinen, Temet Group Oy:n vasta nimetty hallituksen puheenjohtaja. ”TEMET on brändinä tarkoittanut huippuosaamista sekä ihmishenkien turvaamista jo lähes 70 vuoden ajan sekä suojannut tänä aikana tuhansia asiakkaita ja miljoonia ihmishenkiä. Olemme innoissamme voidessamme jatkaa ja kehittää tätä perintöä”.

TEMET:

Alan johtavana kansainvälisenä konsernina Temet Group tarjoaa täydellisen ja jatkuvasti kehittyvän paine- ja CBRN-suojauksen tuote- ja palvelukokonaisuuden kriittisen infrastruktuurin suojaksi, esimerkkeinä siviiliväestönsuojat, valtion laitokset, vahvistetut sotilaskohteet sekä ydinvoima- ja petrokemianteollisuuden laitokset. TEMET on sitoutunut asiakaslähtöiseen lähestymistapaan alkaen asiakaskohtaisesta suunnittelusta ja jatkuen asennukseen sekä käyttöönottoon ja koulutukseen asti.

TEMET on toiminut vuodesta 1953 alkaen ja toimittanut menestyksekkäästi tuotteita ja palveluja yli 85 maahan ja yli 50,000 väestönsuojaprojektiin suojaten miljoonia ihmishenkiä.

Median yhteyshenkilö:

Ilkka Kivisaari
Toimitusjohtaja
Temet Group Oy
E: ilkka.kivisaari@temet.fi
T: +358-40-541 5200

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Väistö Group Oy announces name change to Temet Group Oy

Confident in our world-known brand of TEMET for nearly 70 years of saving lives with

sheltering solutions worldwide, the Väistö Group and its subsidiaries are joining the TEMET brand.

[Helsinki, 28th January 2021]- The Väistö Group Oy, a group of companies leading the Civil Defense Shelters Industry, announced today it has changed its name to Temet Group Oy. As part of the restructuring and reorganization of the group, unifying the group’s brand is the primary step of many to follow. The new name will reflect the undergoing changes in the company returning to its core mission of saving lives with the most efficient and innovative blast and CBRN protection solutions.

The name change will reflect to the group subsidiaries which have also changed their names to:

-     Temet International Oy Ltd.       (formerly: Temet Oy),

-     Temet Finland Oy                      (formerly: Suoja Expert Oy),

-     Temet Construction Oy              (formerly: Figere Oy)

It was obvious to me from day one that TEMET is our brand “, said Marko Häkkinen, the new recently appointed Chairman of the Board for Temet Group Oy. “The TEMET brand has been about excellence and saving lives for nearly 70 years with thousands of satisfied customers and millions of people protected. We are inspired to continue and develop this legacy “.

About TEMET:

Temet Group Oy, a leading global group offering a complete and evolving portfolio of products and services for blast protection and CBRN filtration for the protection of critical infrastructure such as civilian shelters, government facilities, hardened military facilities and the nuclear and petrochemical industry. Dictated by its leading position, TEMET is committed to a customer-based approach from the design and customization, thru installation, to the full commissioning and training.

TEMET has an excellent track record since 1953 in over 85 countries and more than 50,000 shelter projects completed successfully, protecting millions of lives.

Media contact:

Guy Zymann
CBDO
Temet
E: guy.zymann@temet.com
T: +358-40-6266335