Henkilötietojen käsitteleminen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:ssä

Henkilötietojen käsittely Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:ssä

Rekisterinpitäjä

Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry

Eteläranta 10

00130 Helsinki

puh. 09 19 231

tietosuoja@teknologiateollisuus.fi
 

Mitä tietoja käsittelemme?

Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry -toimialayhdistys toimii yhdessä Teknologiateollisuus ry:n kanssa yhteisrekisterinpitäjänä ja käsittelee henkilötietoja, jotka liittyvät:

 • jäsenpalveluiden sekä jäsenyyteen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen
 • sidosryhmiensä kanssa tehtävään yhteistyöhön
 • verkkosivujen toimintaan

Sidosryhmiä ovat Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:n kannalta keskeiset

 • jäsenyritysten palveluksessa olevat henkilöt
 • päättäjät ja viranomaisten edustajat
 • yhteistyöverkostoon kuuluvien yhteisöjen yhteyshenkilöt

Sidosryhmien osalta käsiteltäviä tietoja ovat henkilöiden yhteystiedot ja asema organisaatiossa sekä järjestettävien tilaisuuksien yhteydessä tiedot ruokarajoitteista. Keräämme tiedot rekisteröidyiltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivuilta ja ammatillisista julkaisuista.

Verkkosivujemme osalta saamme tiedon käytetystä IP-osoitteesta, vierailuun käytetystä selaimesta sekä käytetyn laitteen tyypistä (mobiililaite / tietokone). Tietoja käsitellään tilastollisesti eikä niitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään.

Miksi tietoja käsitellään?

Käytämme henkilötietoja:

 • PIA ry jäsenasioiden hoitamiseen ja jäsenpalvelun tuottamiseen
 • Uutiskirjeiden jakeluun sekä muun informaation lähettämiseen jäsenille.
 • Yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin
 • Tilaisuuksien järjestämiseen ja kyselyiden toteuttamiseen
 • verkkosivujen suosion seuraamiseen ja toiminnan kehittämiseen

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää jäsenyritystensä sekä toimialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Tätä tarkoitusta varten Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:llä on peruste käsitellä sidosryhmiinsä kuuluvien henkilöiden tietoja ja huolehtia verkkosivujensa toiminnasta.

Ketkä tietoja käsittelevät?

Tietoja käsittelevät Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:ssä siihen erikseen määritellyt henkilöt. Voimme siirtää tietoja käsiteltäväksi valitsemillemme yhteistyökumppaneille esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:

 • tietojärjestelmien ylläpito,
 • uutiskirjeiden toimittaminen,
 • tilaisuuksien markkinointi ja järjestäminen,
 • laskutus,
 • verkkosivujen käytön tilastollinen seuraaminen ja käyttökokemuksen parantaminen ja
 • rekrytointi

Varmistamme, että tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojasääntelyä ja huolehtimaan järjestelmiensä tietoturvasta. Tietojen käsittelijät saavat vain toteuttamiaan toimintoja varten tarvittavat tiedot.

Tietoja käsitellään vain EU:n alueella. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.

Kuinka kauan tietoja käsitellään?

Käsittelemme tietoja niin kauan kuin rekisteröity hoitaa tehtäviä, joilla on yhteys Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:n toimintaan. Tilaisuuksien kehittämistä varten säilytämme tiedot korkeintaan viisi vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Pyrimme huolehtimaan tietojen ajanmukaisuudesta ja hävitämme väärät tiedot.


Oikeutesi

Sinulla on oikeus:

 • Tarkistaa, oikaista tai poistaa tietosi. Voit tiedustella käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, mitä tietoja käsitellään ja millä perusteella. Voit myös oikaista tietosi tai pyytää tietojen poistamista, jos tiedot eivät ole enää tarpeen sitä tarkoitusta varten, mihin ne on alun perin kerätty.
 • Vastustaa tietojen käsittelyä. Voit vastustaa tietojesi käsittelyä esimerkiksi markkinointia varten, kun käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä.
 • Siirtää tiedot toiseen järjestelmään.
 • Tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
 • Kieltää markkinointi tai uutiskirjeiden toimitus. Kaikissa markkinointiviesteissä sekä uutiskirjeissä tarjotaan mahdollisuus poistua niiden jakelusta. Voit poistaa itsesi jakelusta myös ilmoittamalla siitä meille.