Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtajan lisäksi vähintään 7 ja enintään 11 jäsentä. Hallituksessa tulee olla edustettuna yhdistyksen toimialoja.

Hallituksen jäsenyys kestää kaksi vuotta. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa siten, että aina puolet jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Syyskokouksessaan 9.12.2020 Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry valitsi hallituksen vuodelle 2021.

Esa Rautalinko, Patria
Kristian Tornivaara, DA-Group
Alexander Aminoff, Finnprotec
Matti Anttila, Huld
Jouni Hautamäki, Crosshill
Jyrki Heinimaa, Rauma Marine Constructions
Tua Huomo, VTT
Jerry Kettunen, Savox
Jari Mielonen, Insta DefSec
Henry Nieminen, Insta
Pasi Niinikoski, Patria
Harri Romppainen, Bittium
 

PIA:n pääsihteeri Tuija Karanko toimii hallituksen sihteerinä ja esittelijänä.