HX-hankkeen teollinen yhteistyö on suuri mahdollistaja suomalaiselle puolustus- ja ilmailuteollisuudelle

Puolustus- ja Ilmailuteollisuus näkee suuria mahdollisuuksia HX-hankkeen teollisessa yhteistyössä. Yhteistyöprojektien arvo on noin kolme miljardia euroa ja niiden avulla voidaan ennen kaikkea kehittää teollisuuden verkostoja ja kansainvälistä kilpailukykyä. Kuten Puolustusselonteossakin on mainittu, on toimiva ja kansainvälisesti kilpailukykyinen sekä verkottunut kotimainen puolustusteollisuus sotilaallisen huoltovarmuuden ja maanpuolustuksen toimintakyvyn mahdollistaja.

”Puolustusteollisuuden markkinaympäristö on erittäin poliittinen ja markkinoille pääsy on vaikeaa. Uskon, että yhteistyössä Lockheed Martinin kanssa kykenemme uusiin avauksiin ja mahdollisuuksiin suomalaiselle alan teollisuudelle”, toteaa Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko.

Teollisen yhteistyön projektien toteutusaika on kymmenen vuotta ja projektien työllistämisvaikutus on merkittävä. Karangon mukaan projektien hallinnoinnoille on osoitettava riittävät henkilöresurssit myös puolustushallinnossa. Puolustusoviomien omistajuus ja vahva tahtotila tulee kantaa koko projektien elinkaaren ajan. Projektien sisältö ja niiden vaikuttavuus on teollisuudelle tärkeäpää kuin projektien lukumäärää.

HX-päätös avaa suomalaiselle teollisuudelle lupaavan mahdollisuuden trans-atlanttisen puolustusyhteistyön syventämiseen. Yhdysvaltojen markkinat ovat erittäin protektionistiset, joten Lockheed Martinin ja sen läheisten kumppaneiden vaikutusvaltaisella tuella markkinoille pääsy voi helpottua. Suomalainen teollisuus on mm. digitalisuuden hyödyntämisen sekä johtamisjärjestelmäalan edelläkävijä ja sen osaaminen hyödyttäisi myös yhdysvaltalaisia yrityksiä ja loppuasiakkaita. Yhdysvallat on maailman suurin puolustustarvikkeiden viejä- ja ostajamaa ja yhteistyö Lockheed Martinin kanssa avaa varmasti suomalaisellekin teollisuudelle uusia vientikohteita.  

Kaikki HX-kandidaatit sekä suomalainen teollisuus ja tiede- ja tutkimusyhteisö ovat tehneet todella paljon työtä sopivien kumppanien ja teollisen yhteistyön projektien eteen. Kaikki osapuolet ovat investoineet toimintaan merkittävästi. PIA:n tavoitteena on, että tämä tehty työ hyödynnettäisiin kaikkien HX-tarjoajien kanssa toteuttamalla elinkelpoiset projektit HX-päätöksestä riippumatta.

Lisätietoja: pääsihteeri Tuija Karanko, 040-559 8986