Suomalaiset yritykset menestyivät EU:n puolustusalan projektihauissa

Euroopan unioni julkaisi tänään päätökset vuoden 2020 hakujen tuloksista koskien Euroopan puolustusteollisuuden kehittämisohjelmaa (European Defence Industy Development Program, EDIDP).

 

EDIDP- ohjelma on tänä vuonna aloittavan Euroopan puolustusrahaston (European Defence Fund, EDF) valmistelutoimi. Molempien kautta rahoitetaan puolustuksen tutkimus-, teknologia- ja kehittämistoimia ja kannustetaan jäsenmaita sekä niiden puolustusteollisuutta ja tutkimuslaitoksia rajat ylittävään yhteistyöhön. Tavoitteena on edistää eurooppalaisen puolustusteollisuuden kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovaatioita. Sekä EDF että sen valmistelutoimi EDIDP poikkeavat muista EU:n rahoitusohjelmista, sillä niiden suorituskykyjen kehittämisen osioon edellytetään jäsenmaiden sitoutumista sekä omaa rahoitusta.

 

EDIDP vuoden 2020 työohjelmaan kuului 24 eri aihealuetta ja projektiehdotuksia oli 63. Eri toimijoita oli mukana yli 650. Suomalaisia yrityksiä on mukana 12 eri toimijaa 12 eri projektissa mukana suomalaisen Patria Landin johtama konsortio koskien maavoimien liikkuvuutta. Suomalaisten toimijoiden onnistumisprosentti hauissa oli noin 80 %.

Linkki tuloksiin